Ποίημα της κας. Καίτη Καγκαράκη
μέλος της Παμμεσσηνιακής Ένωσης Αθηνών

Ποίημα της κας. Καίτη Καγκαράκη
μέλος της Παμμεσσηνιακής Ένωσης Αθηνών