Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Λ. Μουνδρέας

Α΄ Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Δασκαρόλης

Β΄ Αντιπρόεδρος: Ηλίας Παρασκευόπουλος

Γενική Γραμματέας: Ελένη Κομπότη

Ειδική Γραμματέας: Δρ. Φλωρεντία Ρήγα

Ταμίας: Δήμητρα Στάμου – Ρέππα

Έφορος: Νικόλαος Μπογέας

Μέλη Δ.Σ.: Σοφία Κορμά, Δρ. Μαρία Λιακάκη, Msc Δημήτρης Κερερές και  Ιωάννης Δημητρακόπουλος

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Δασκαρόλης

Μέλος: Ιφιγένεια Μουνδρέα

Μέλος: Αλεξάνδρα Κρητικού